Minulost

Kapitola minulost

MINULOST

Bez poznání minulosti se většinou nedá pochopit současnost. Kapitola se podrobně zabývá historií vývoje populace dropa velkého na Znojemsku. Obsahuje texty, které byly částečně převzaty z publikace Dropi na Znojemsku (FIALA, FIALOVÁ, 1995). Mimo základních údajů o dropovi velkém, jsou zde uvedeny především naše vlastní poznatky získané dlouhodobým sledováním hlavně v letech 1970–1990. Kromě detailní aktivity dropa během dne a celého roku, zjištěných ztrát na dropí populaci apod., je popsán odchov dropích mláďat z ohrožených snůšek. Informace o ochraně dropa velkého v této kapitole jsou sice vztaženy k roku 1994, ale byly jako text z původní publikace zařazeny, neboť si myslíme, že většina z nich je i dnes, po 20 letech od jejich uvedení, aktuální. Starší perokresby a černobílé fotografie (i přes svoji sníženou kvalitu) jsou zařazeny s ohledem na jejich dokumentační hodnotu. Nově pořízené barevné fotografie dospělých jedinců dropa nepochází ze Znojemska a slouží jen jako názorný doprovod textů.