Obsah knihy

Úvod

MINULOST

 • Základní údaje o dropovi velkém
  • Charakteristické znaky jedince
  • Dospělý samec (kohout)
  • Dospělá samice (slepice)
  • Mládě (kuře)
  • Nároky na biotop
  • Chování a zvyky
  • Potrava
  • Rozmnožování
  • Aktivita
   •  Příklad denní aktivity samce dropa velkého v době toku
   •  Příklad denní aktivity samců dropa velkého v zimním období
   • Aktivita dropa velkého během roku
 • Výskyt dropa velkého
  • Výskyt na Znojemsku
   • Výskyt do roku 1970
   • Stav od roku 1970 do 1994
  • Hlavní výskytiště
  • Vedlejší výskytiště
   • Lokalita Želetice–Vítonice–Hostěradice
   • Lokalita Miroslav
   • Lokalita Strachotice
   • Lokalita Litobratřice
  • Početnost jedinců dropa velkého na Znojemsku
  • Úbytky na dropí populaci v letech 1970–1990
  • Drop velký a zemědělská velkovýroba
  • Drop velký a myslivost
 • Ochrana dropa velkého
  • Náměty na ochranu dropa velkého na Znojemsku
   • Ochrana výskytiště
   • Odchov mláďat dropa velkého
   • Zajištění potravy na zimní období
  • Jiná ochranářská doporučení

SOUČASNOST

 • Ochrana dropa velkého v České republice
  • Hlavní cíle v ochraně dropa velkého v České republice a opatření k jejich dosažení

BUDOUCNOST

 • Ochrana dropa velkého v Rakousku
  • Hlavní cíle v ochraně dropa velkého v Rakousku a opatření k jejich dosažení
 • Ochrana dropa velkého na Slovensku
  • Hlavní cíle v ochraně dropa velkého na Slovensku a opatření k jejich dosažení
 • Ochrana dropa velkého v Německu
  • Hlavní cíle v ochraně dropa velkého v Německu a opatření k jejich dosažení
 • Ochrana dropa velkého v Maďarsku
  • Hlavní cíle v ochraně dropa velkého v Maďarsku a opatření k jejich dosažení

Závěr
Seznam použité literatury