Budoucnost

Budoucnost

BUDOUCNOST

Tématem kapitoly je možná inspirace z některých evropských zemí pro budoucnost ochrany dropa velkého v České republice. Oslovili jsme přední odborníky na ochranu dropa velkého v Rakousku, na Slovensku, v Německu a v Maďarsku, aby představili hlavní cíle, které ve své zemi v souvislosti s jeho ochranou mají. Zároveň aby uvedli opatření, jejichž prostřednictvím by chtěli těchto cílů dosáhnout. Tyto informace jsme doplnili údaji o aktuálně nejvýznamnějších lokalitách výskytu dropa velkého v daném státě. Doprovodné fotografie byly pořízeny také na místech a v zařízeních, kam není veřejnosti přístup povolen. Tato bohatá fotodokumentace v kapitole pomáhá vytvořit ucelenou představu o situaci ve vybraných zemích a o realizaci některých ochranářských opatřeních. Velkou pozornost věnují v zahraničí rovněž spolupráci s veřejností a vysvětlování významu ochrany dropa velkého. Výsledky těchto snah jsou také na fotografiích zachyceny.